Son Sayı

 

         

Editörden / Editorial
Ahmet Turan IŞIK
Tam Metin / Full Text (pdf)

 

Orijinal Araştırma / Original Article 

Non-Spesifik Bel Ağrılı Yaşlı Bireylerde Yürüme Parametreleri ve Ağrı Şiddeti

Gait Parameters and Pain Severity in Elderly with Non-Specific Low Back Pain
Gülşah Özsoy, Nursen İlçin, İsmail Özsoy, Barış Gürpınar, Öznür Büyükturan, Buket Büyükturan, Caner Karartı, Senem Şaş
Tam Metin / Full Text (pdf)
 
Yaşlılarda Düşük Yürüme Hızının Mini Nutrisyonel Değerlendirme ile İlişkisi
Relation of Low Walking Speed with Mini Nutritional Assessment in Elderly Patients
Neziha Ulusoylar Erken, Fatma Sena Dost Günay
Tam Metin / Full Text (pdf)
 
Hastanede Kalan Yaşlı Hastaların Yemek Hizmetinden Memnuniyetlerinin ve Yemekleri Tüketim Durumlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of the Level of Food Consumption and Satisfaction with Hospital Food Services in Elderly Inpatients
Zehra Margot Çelik, İzel Aycan Başoğlu, Aslı Yiğit, Fatma Esra Güneş
Tam Metin / Full Text (pdf)

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Dragos Hastanesi Palyatif Bakım Ünitesi Verileri
The Evaluation of Bezmialem Vakif University Dragos Hospital Palliative Care Unit Data
Yazan Al-jamal, Pınar Soysal
Tam Metin / Full Text (pdf)

Yaşlılarda Hiponatremiyle İlişkili Faktörler
The Factors Associated Hyponatremia in Older Adults
Süleyman Emre Koçyiğit, Ali Ekrem Aydın
Tam Metin / Full Text (pdf)
 

 

Tam Sayı (pdf)

 

ARŞİV / ARCHIVE: http://dergipark.gov.tr/geriatrik