Son Sayı

 

         

Editörden
Ahmet Turan IŞIK
Tam Metin / Full Text (pdf)

 

Orijinal Araştırma / Original Article 
 
Evde Sağlık Hizmeti Alan Geriatrik Hastalarda Mikrobiyolojik Kültür ve Antimikrobiyal Duyarlılık: 7 Yıllık Değerlendirme
Microbiological Culture and Antimicrobial Sensitivity in Geriatric Patients Receiving Home Health Care: A 7-year analysis
İlkay BAHÇECİ, Nuray ARSLAN, Şenol ŞENTÜRK, İlknur Esen YILDIZ, Uğur KOSTAKOĞLU, Cüneyt ARDIÇ
Tam Metin / Full Text (pdf)
 
Yaşlıların “Sokağa Çıkma Yasağı” Üzerine Görüşleri: Telefon Anketi
The Perspective of Older People on “COVID-19 Curfew”: A Phone Survey
İsmail TUFAN, Orhan KOÇ, Barkın DERE, Faruk Yaşar GÜRDAL, Fatma Sıla AYAN, Özlem ÖZGÜR, Gülüşan Özgün BAŞIBÜYÜK, Hasan Hüseyin BAŞIBÜYÜK
Tam Metin / Full Text (pdf)
  

 

Derleme / Review 

Covid-19 Pandemisi: Geriatrik Popülasyonun Sosyal İzolasyon Sırasında ve Sonrasında Egzersiz İhtiyacı
Covid-19 Pandemic: The Need for Exercise During and After the Social Isolation of the Geriatric Population
Hüseyin Tolga ACAR, Sabriye ERCAN
Tam Metin / Full Text (pdf) 

Psikososyal Stresin Kemik Sağlığına Etkileri
Effects of Psychosocial Stress on Bone Health
Mustafa EMRE
Tam Metin / Full Text (pdf)

Yaşlılarda Ortaya Çıkan Psikolojik Değişiklikler

Psychological Changes in the Elderly
Ali AĞAR
Tam Metin / Full Text (pdf)
 

 

Tam Sayı (pdf)

 

ARŞİV / ARCHIVE: http://dergipark.gov.tr/geriatrik